שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | 4427/16 | 6.12.2017
עיקרי הטיעון בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתר שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המוקד טוען כי למתאם פעולות הממשלה בשטחים אין סמכות למנוע מקבוצה זו לנסוע דרך נתב"ג, וכי שר הפנים, שהוא הגורם המוסמך לכך, מעולם לא השתמש בסמכות זו. ביחס לטענה הביטחונית שמעלה המדינה טוען המוקד כי הבידוק הביטחוני הפרטני והקפדני בנתב"ג מספיק, וכי אין צורך להשית עונש קולקטיבי על קבוצה זו ועל בני משפחתם על סמך מידע ביטחוני כללי, שהרי יש למדינה אמצעים מידתיים יותר שפגיעתם בזכויות היסוד פחותה.
עדכונים
16.7.2018
ללא סמכות חוקית מפורשת: המדינה ממשיכה לפגוע בחופש התנועה של פלסטינים החיים בישראל כדין, בהגבילה את יציאתם לחו"ל דרך נתב"ג
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב