שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב
מסמכים אחרים | 9.11.2017
פניית המוקד להגנת הפרט ליו"ר הוועדה המשותפת לוועדות החוץ והפנים של הכנסת בעקבות דיון שהמוקד השתתף בו בעניין הארכת חוק האזרחות. המוקד מבקש עזרה בקבלת נתונים על קטינים פלסטינים שהוכרו כתושבי ישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות והיו מעורבים בביצוע פיגועים, ועל קטינים מעורבים בביצוע פיגועים שנולדו להורים שמעמדם בישראל הוסדר בעקבות ההליך. המוקד טוען שהנתונים יחזקו את טענתו כי מספרם של הקטינים שלוקחים חלק בהליך לאיחוד משפחות בשנים האחרונות ומעורבים בפעילות ביטחונית אינו מצדיק את הארכת החוק במתכונתו הנוכחית.
עדכונים
12.11.2017
המוקד ליושב ראש הוועדה שמוסמכת לדון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל: על הוועדה להציג נתונים מדויקים הנוגעים לשאלת תחולתו של החוק על ילדים מעל גיל 14
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב