שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) - בקשה לקבלת נתונים בעניין קטינים בגילאי 14-18 דור א ודור ב
מסמכים אחרים | 9.11.2017
עדכונים
12.11.2017
המוקד ליושב ראש הוועדה שמוסמכת לדון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל: על הוועדה להציג נתונים מדויקים הנוגעים לשאלת תחולתו של החוק על ילדים מעל גיל 14
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב