שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה לתיקון נהלים המסדירים את הטיפול בבקשות לרישום קטינים אשר רק אחד מהוריהם תושב קבע
מסמכים אחרים | 29.10.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתקן את הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14 שרק אחד מהוריהם תושב קבע. הנהלים, שעודכנו באוגוסט 2017, קובעים כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של ילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל, יינתן לילד היתר שהייה זמני, אשר יונפק על ידי המפקד הצבאי בשטחים הכבושים. המוקד טוען כי הדבר מנוגד לחוק האזרחות ולפסיקה הקיימת, שם נקבע כי לקטינים מתחת לגיל 14 לא יינתנו היתרים צבאיים, אלא רק מעמד של ממש מטעם שר הפנים.
עדכונים
1.11.2017
המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב