שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7551/17 - הור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 7551/17 | 28.9.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתקן את התקנות לבחינת טובין התשע"ז-2017. התקנות החדשות קובעות שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפני "ועדה לבחינת טובין", והן התקבלו בעקבות עתירות קודמות של המוקד וארגונים נוספים לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ. ואולם, הוועדה אינה מוסמכת לדון במקרים שבהם הוחרם רכוש בטרם החלה את עבודתה, אלא רק במקרים בהם רכוש נתפס אך טרם הוצא לגביו צו החרמה. המוקד מדגיש בעתירתו את האבסורד במצב שבו מוצאים עצמם ללא מענה מתאים דווקא האנשים שבעניינם הנחה בג"ץ את המדינה מלכתחילה להקים ערכאה מקומית ונגישה המוסמכת לדון בהחרמות.
עדכונים
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב