שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 4427/16 | 19.11.2017
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים שגרים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, ואשר מתנהל בעניינם הליך איחוד משפחות, לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המדינה טוענת כי הסמכות להגביל את מעברם נובעת מחוק האזרחות, וכי הוחלט לציין מעתה את ההגבלה על גבי ההיתר. לטענת המדינה, ההגבלה על המעבר דרך נתב"ג נסמכת על צורכי ביטחון שאין להם מענה באבחון הרגיל שאנשים אלה עוברים. עם זאת, המדינה מוסיפה כי יציאת בעלי תושבות ארעית יחד עם משפחתם הגרעינית תיחשב באופן עקרוני לטעם המצדיק בחינה פרטנית של האפשרות להעניק להם "היתר ייעודי לעניין זה", וזאת בנוסף לאבחון הרגיל.
עדכונים
16.7.2018
ללא סמכות חוקית מפורשת: המדינה ממשיכה לפגוע בחופש התנועה של פלסטינים החיים בישראל כדין, בהגבילה את יציאתם לחו"ל דרך נתב"ג
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב