שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. רישיונות או היתרי נהיגה בישראל לפלסטינים מהגדה המערבית
מסמכים אחרים | 15.5.2017
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למנהל האזרחי בעניין הנפקת רישיונות נהיגה בישראל לפלסטינים תושבי הגדה המערבית הנמצאים בישראל בהליך איחוד משפחות. בין השאר מבקש המוקד לדעת כמה בקשות הוגשו בשנת 2016, כמה מהן עדיין בטיפול, בכמה מהן ניתן רישיון ולכמה זמן הוא תקף.
עדכונים
13.11.2017
הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב