שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוחות | 25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייחסת לנערים כאל חלק מאוכלוסייה עוינת שכל חבריה הם בחזקת אשמים אלא אם הוכח אחרת, והיא נוקטת נגדם צעדים קיצוניים שלא הייתה מעיזה לנקוט כלפי אוכלוסיות אחרות בישראל.
עדכונים
25.10.2017
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם: לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
5.3.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב