שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 813/14, 5135/14, 5136/14, 8225/14, 8404/14 - פלונים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 5135/14 | 18.10.2017
מחיקת קבוצת עתירות, בהן של המוקד להגנת הפרט, העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. בית המשפט קובע כי החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003, מהווה שינוי לטובה, ונוכח שינוי זה אין מקום להמשיך לדון בעתירות. עם זאת קובעים השופטים כי "יש חשיבות רבה בהמשך בדיקה מעמיקה של הנושא בפני הגורמים המוסמכים" וכי "יש להניח כי בהמשך הדרך יימצאו פתרונות כאלה או אחרים ביחס לאוכלוסיית מקבלי המעמד שאינה באה בגדר החלטת השר". לבסוף מדגישים שניים משלושת שופטי ההרכב כי צו השעה דורש, לדעתם, את ריכוך הוראות החוק.
עדכונים
19.10.2017
פסק דין בעתירות למתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: לעת עתה אין מקום לתקן את חוק האזרחות והכניסה לישראל, אך יש לרככו
2.11.2017
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע פתרון הולם לכלל הפלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות
27.9.2018
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
25.10.2018
המוקד לשר הפנים: יש להחיל את ההחלטה משנת 2016, לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות כדין, גם על בעלי נסיבות הומניטאריות וילדים שבגרו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב