שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות בג"ץ 813/14 ואח'
מסמכים אחרים | 27.9.2017
תשובת משרד הפנים לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהיה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. משרד הפנים מודיע כי 1,573 איש ואישה מתוך קבוצה זו קיבלו תעודות זהות ארעיות, וכי ל-418 אחרים לא ניתן מעמד ארעי בשל מניעה ביטחונית או פלילית או בשל אי-עמידה בקריטריונים. כמו כן נמסר כי מכתבי סירוב נשלחו לאנשים אלה.
עדכונים
28.9.2017
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות
20.3.2018
בהחלטה תמוהה, סירב בג"ץ לבחון לגופה את עתירת המוקד נגד החלטת שר הפנים שלא לשדרג את מעמדה של פלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בלית ברירה, יפנה המוקד לבית הדין לעררים, על אף שלא נתונה לו הסמכות החוקית בעניין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב