שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הגשת תביעת נזיקין כנגד בני משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | 5.9.2017
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. המוקד טוען כי מדובר בהתנהלות הנגועה בחוסר תום לב ומעוררת תחושה של חוסר צדק, שכן במרבית המקרים עיקר העיזבון של מבצעי הפיגועים, מבחינת הערך הכספי, הוא בתי משפחותיהם, שנהרסו לשם ענישה. המוקד מציין כי התביעות הן בסכומים של מיליוני שקלים, אף שמרבית מבצעי הפיגועים היו אנשים צעירים שלא צברו רכוש. כמו כן, עומד המוקד על כך שעלות התביעות ככל הנראה גבוהה מהתועלת שתצמח מהן. בין השאר מבקש המוקד לדעת כיצד מתיישבת התביעה הנזיקית עם הריסת הבתים, והאם נערכת לפני הגשת התביעה בדיקה של גודל העיזבון.
עדכונים
9.10.2017
מדיניות חדשה: לאחר שהרסה את בתי משפחות המפגעים, מגישה נגדן המדינה תביעות נזיקין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב