שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין
כתבי בי דין | 1400/17 | 31.8.2017 | המוקד
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשתם של תנועת אם תרצו והורים ששכלו בת בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המוקד מתנגד לבקשת הצירוף כיוון שההליך לא עוסק במפגע אלא בבני משפחתו, שאינם נאשמים בדבר. בפרט, המוקד טוען כי אין קשר בין מטרותיה של אם תרצו לבין הסוגיה הנדונה. המוקד מוסיף שלא ברור אילו מזכויות ההורים השכולים עלולות להיפגע אם לא יצורפו להליך ואיזו תועלת תצמח כביכול מצירוף אם תרצו. כמו כן, המוקד מצביע על טעם לפגם בהגשת הבקשה כשמונה חודשים לאחר פתיחת ההליך.
עדכונים
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
1.10.2017
בית הדין לעררים דחה את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב