שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה להצטרף להליך כבעל דין
כתבי בי דין | 1400/17 | 30.8.2017
בקשה של תנועת אם תרצו והורים ששכלו את בתם בפיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017 להצטרף כבעלי דין בעררים שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של קרובי משפחת הדורס. המבקשים טוענים כי צירופם "עשוי אף לסייע לסעדים המבוקשים על ידי המדינה".
עדכונים
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
1.10.2017
בית הדין לעררים דחה את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
3.10.2018
המוקד לבית הדין לעררים: יש להכריע בשאלת סמכותו של שר הפנים לגרש משיקולי הרתעה את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע, בטרם תידון שאלת הצגת החומר החסוי העומד, לכאורה, בבסיס ההחלטה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב