שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ישראל גוזלת את מעמדם של פלסטינים ירושלמים במסגרת מדיניות מפלה של שלילת תושבות
מאמרים | 8.8.2017
מאתר Human Rights Watch
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב