שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
דוחות | 1.2.2017
מאתר במקום 

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב