שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מימוש צו החרמה והריסה מיום 22.6.2016 - ביתו של המחבל ח' מחאמרה (הודעה מתוקנת)
מסמכים אחרים | 27.7.2017
הודעת הצבא בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט להשהות את הריסתו של חלק קטן בקומה השנייה בבית מגורים ביטא אותה הרס הצבא באוגוסט 2016. בבית זה התגורר אחד משני אנשים שביצעו פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא מציע כי בני המשפחה "יבצעו הריסה עצמית של חלקי המבנה שנותרו בגג הבית שבנדון". במקרה כזה, מציין הצבא, הוא יתיר למשפחה להשאיר את המעקה של גג המבנה ואת גרם המדרגות.
עדכונים
31.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו
17.8.2017
בעקבות עתירת המוקד נגד כוונת הצבא להשלים הריסה עונשית של יחידת מגורים בגדה המערבית, כשנה לאחר מימוש צו ההריסה: שרידי הקומה המדוברת ייאטמו ולא ייהרסו, כדי למנוע פגיעה בקומה התחתונה בה מתגוררת המשפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב