שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6123/17 - מחאמרה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 6123/17 | 30.7.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה" במבנה מגורים ביטא שבו גרה משפחתו של אחד משני מבצעי פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא כבר הרס את הקומה השנייה בבית זה באוגוסט 2016 והותיר על מכונו חלק קטן במבנה. המוקד טוען כי דינה של ההחלטה להתבטל בשל השיהוי הניכר של מימושו המלא של צו ההריסה. בנוסף טוען המוקד ביחס להצעת הצבא, כי המשפחה תבצע הריסה עצמית של חלק מהמבנה, כי הצבא אינו מוסמך לאלץ את בני משפחתו של המפגע להגיע לבית שאינו שלהם עוד ולבצע עבור המפקד הצבאי את ההריסה שהוא עצמו נמנע מלבצע כשנה קודם לכן.
עדכונים
31.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו
17.8.2017
בעקבות עתירת המוקד נגד כוונת הצבא להשלים הריסה עונשית של יחידת מגורים בגדה המערבית, כשנה לאחר מימוש צו ההריסה: שרידי הקומה המדוברת ייאטמו ולא ייהרסו, כדי למנוע פגיעה בקומה התחתונה בה מתגוררת המשפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב