שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מימוש צו החרמה והריסה מיום 22.6.2016 - ביתו של המחבל ח' מחאמרה
מסמכים אחרים | 25.7.2017
הודעת הצבא על כוונתו "להשלים את הריסת שארית הקומה השנייה" במבנה מגורים ביטא, בית משפחתו של אחד משני מבצעי פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא כבר הרס את הקומה השנייה בבית זה באוגוסט 2016. בהודעה מוקצות למשפחה 72 שעות להתפנות מהמבנה.
עדכונים
31.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחזור בו מההחלטה לאכוף מחדש צו הריסה עונשית שלא בוצע במלואו
17.8.2017
בעקבות עתירת המוקד נגד כוונת הצבא להשלים הריסה עונשית של יחידת מגורים בגדה המערבית, כשנה לאחר מימוש צו ההריסה: שרידי הקומה המדוברת ייאטמו ולא ייהרסו, כדי למנוע פגיעה בקומה התחתונה בה מתגוררת המשפחה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב