שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6073/17 - המוקד להגנת הפרט נ' ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6073/17 | 27.7.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא למסור לו את נוהלי קבורת גופותיהם של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל אשר נקברו בשנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי. המוקד טוען כי אין כל בסיס הגיוני לטענת הצבא כי העברת הפקודות הישנות עלולה לסכן את ביטחון המדינה, היות שהנהלים העדכניים כבר נמסרו למוקד. בנוסף טוען המוקד כי דומה שהמדינה מעדיפה לא לחשוף את המסמכים בגלל רצונה להסתיר את כשליה בטיפול בגופות. המוקד מדגיש כי הזכות לדעת נמנית על אבני היסוד של חברה חופשית ודמוקרטית.
עדכונים
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב