שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג״ץ 5887/17 - ג׳בארין ואח' נ' משטרת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לקיום דיון דחוף
כתבי בי דין | 5887/17 | 20.7.2017
עתירה שהגיש מרכז עדאלה להורות למדינה להחזיר את גופותיהם של שלושת מבצעי פיגוע הירי באל-אקצא ביולי 2017 ולהורות על ביצוע נתיחה בגופותיהם על מנת לעמוד על נסיבות מותם. המרכז טוען כי למדינה אין סמכות להחזיק את הגופות וכי כל אדם זכאי לקבורה מהירה ומכובדת, זכות המעוגנת בחוק כבוד האדם וחירותו ובפסיקות בג"ץ. ביחס לבקשת הנתיחה טוען המרכז כי אי-ביצועה מונע מהמשפחות את האפשרות לעמוד על סיבות מות בניהן.
מתוך אתר עדאלה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב