שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית
מסמכים אחרים | 1.7.2017
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.

תורגם לערבית על ידי הצבא ולקוח כלשונו מאתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים
עדכונים
18.7.2017
הצבא למוקד להגנת הפרט: טענותיכם לגבי "קפ"ק מרחב התפר" החדש "קטנוניות" ו"ממוחזרות"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב