שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר _____ חאמד, ת"ז _______
מסמכים אחרים | 3.7.2017
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להרוס את בית משפחתו בסילוואד של מבצע פיגוע בצומת עפרה באפריל 2017 . הצו מאפשר למשפחה להגיש השגה על ההחלטה עד 6.7.2017 בשעה ארבע.
עדכונים
4.7.2017
הצבא הודיע על כוונתו להרוס בהריסה עונשית שלושה בתים בגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט יגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו
9.7.2017
המוקד להגנת הפרט לצבא: חִזרו בכם מהכוונה להרוס בהריסה עונשית שלושה בתים בגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב