שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את בתי המשפחות עטא וצלאח
מסמכים אחרים | 3.7.2017
שני צווים ובהם הודעות הצבא על כוונתו להרוס את בתי משפחותיהם בדיר אבו משעל של שניים משלושה מבצעי פיגוע בירושלים ביוני 2017. הצו מאפשר למשפחות להגיש השגות על ההחלטה עד 6.7.2017 בשעה ארבע.
עדכונים
4.7.2017
הצבא הודיע על כוונתו להרוס בהריסה עונשית שלושה בתים בגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט יגיש השגות כנגד הצווים שהוּצאו
9.7.2017
המוקד להגנת הפרט לצבא: חִזרו בכם מהכוונה להרוס בהריסה עונשית שלושה בתים בגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב