שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מודעה בעתון הארץ: עכשיו באים?
שונות | 25.6.2017
מודעה שפרסמו 18 ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בעקבות חקירתו של דובר שוברים שתיקה. הארגונים טוענים כי חקירת הדובר נועדה להטיל אימה ולהפחיד את מבקרי הכיבוש ולא על מנת לקדם דין וחשבון.
עדכונים
25.6.2017
ארגוני זכויות האדם בישראל לשרת המשפטים: חקירתו של דובר 'שוברים שתיקה' באה לסתום פיות; לא נשתוק כל עוד נמשכים הכיבוש ועוולותיו!
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב