שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9781/16 - סוכר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פרוטוקול
מסמכים אחרים | 9781/16 | 16.3.2017
פרוטוקול הדיון שהגיש מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות אדם (JLAC) בעניין השבתן של יותר ממאה גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל למשפחותיהן. במהלך הדיון העירו השופטים כי הטיפול בזיהוי וקבורה של גופות פלסטינים הוא "בלשון המעטה לא מיטבי". בית המשפט הביע תמיהה על כך שבמשך שנים המדינה לא הפקידה את הטיפול בידי גורם אחד מוגדר. המדינה הבטיחה כי "הסוגיה הובאה לפתחו של ראש הממשלה וסביב זה התנהלו עוד מספר מגעים עם הגורמים הרלוונטיים". השופטים הדגישו כי "כרגע אנחנו נכנסים לשלב שבו בית המשפט יפקח על ההתנהלות". בנוסף העיר בית המשפט כי יש מקום שהמדינה תיטול כבר עכשיו דגימות דנ"א מקרובי משפחה של הפלסטינים שגופותיהם מוחזקות בידי ישראל.
עדכונים
19.3.2017
המדינה הודיעה בבג"ץ, כי תרכז את הקבורה והטיפול בחללים פלסטינים בידי גוף ממשלתי, עליו יוחלט בחודשים הבאים; בג"ץ: "כרגע אנחנו נכנסים לשלב שבו בית המשפט יפקח על ההתנהלות"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב