שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: התייחסות הגורמים להחלטת הוועדה לאישור עיון בחומר ארכיוני מוגבל מ-3.1.2017
מסמכים אחרים | 6.2.2017
תשובת מערכת הביטחון לבקשת המוקד להגנת הפרט לעיין בפקודות, נהלים והוראות בנושא טיפול בגופות מבצעי פיגועים. מערכת הביטחון מודיעה כי אין בכוונתה להעביר את החומר המבוקש הואיל ו"מדובר בחומר מסווג בעל רגישות ביטחונית".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב