שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונתך מתאריך 28/12/2016 בשם מרשך __ אבו סביתאן ת.ז. __
מסמכים אחרים | 9.2.2017
הודעת המחלקה לחקירת סוהרים כי החליטה לסגור תיק שנפתח בעקבות תלונת המוקד להגנת הפרט בעניינו של בן שש עשרה, תושב ירושלים המזרחית, שלפי עדותו עבר התעללות כשנעצר. המחלקה טוענת כהסבר להחלטתה "כי לא הונחה תשתית המלמדת על יסוד סביר לביצוע עבירה פלילית".
עדכונים
27.3.2017
ההתעללות בקטינים פלסטינים בעת מעצר וחקירה נמשכת באין מפריע: שוטרים וסוהרים נוהגים בברוטאליות כלפי קטינים מירושלים המזרחית; במקום להידרש למקרים ולהעמיד לדין את האשמים, התיקים נסגרים בזה אחר זה ללא חקירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב