שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקטין _____אבו סביתאן, ת"ז ___, מא-טור תלונה נגד שוטרים וסוהרים בחשד להפרת הדין כלפי קטין במהלך מעצרו
מסמכים אחרים | 28.12.2016
תלונת המוקד להגנת הפרט בדבר שוטרים וסוהרים החשודים ברצף של אלימות חמורה, התעללות ושימוש באמצעים אסורים כלפי קטין בן שש עשרה תושב ירושלים המזרחית במהלך מעצרו והחזקתו במתקן מעצר במגרש הרוסים. המוקד מפרט מסכת התעללות שעבר הקטין ודורש כי הן המחלקה לחקירות שוטרים והן היחידה הארצית לחקירות סוהרים יחקרו את האירוע וינקטו הליכים מתבקשים כנגד המעורבים.
עדכונים
27.3.2017
ההתעללות בקטינים פלסטינים בעת מעצר וחקירה נמשכת באין מפריע: שוטרים וסוהרים נוהגים בברוטאליות כלפי קטינים מירושלים המזרחית; במקום להידרש למקרים ולהעמיד לדין את האשמים, התיקים נסגרים בזה אחר זה ללא חקירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב