שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקטין __ טהה תיקנו 519/16
מסמכים אחרים | 29.12.2016
הודעת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) כי החליטה לסגור תיק תלונה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של קטין בן ארבע עשרה וחצי, תושב ירושלים המזרחית, אשר לפי עדותו עבר התעללות בשעה שהוחזק במתקן המעצר במגרש הרוסים במשך 33 יום. מח"ש מודיעה כי "תיקנו נסגר ללא חקירה מאחר ומדובר בסוהרים ומחלקתנו אינה מוסמכת לטפל בתלונות נגד סוהרים".
עדכונים
27.3.2017
ההתעללות בקטינים פלסטינים בעת מעצר וחקירה נמשכת באין מפריע: שוטרים וסוהרים נוהגים בברוטאליות כלפי קטינים מירושלים המזרחית; במקום להידרש למקרים ולהעמיד לדין את האשמים, התיקים נסגרים בזה אחר זה ללא חקירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב