שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עת"מ 36763-01-16 (חופש המידע) וטבלת סמכויות - גופות מחבלים ומסתננים - סמכויות טיפול והוצאות צו קבורה
מסמכים אחרים | עת"מ 36763-01-16 | 18.5.2016
עדכונים
11.6.2017
בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע: המדינה חשפה חלק מהנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אך מסרבת בשלב זה לאפשר עיון במסמכי ועדת ארדיטי שדנה בנושא בשנת 1999
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב