שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עת"מ 36763-01-16 (חופש המידע) וטבלת סמכויות - גופות מחבלים ומסתננים - סמכויות טיפול והוצאות צו קבורה
מסמכים אחרים | עת"מ 36763-01-16 | 18.5.2016
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לקבל את המסמכים ששימשו את ועדת החקירה בנושא גופות מחבלים בראשות תא"ל דני ארדיטי ופרטים על המלצותיה ויישומן. הצבא מעביר לידי המוקד טבלה המפרטת מיהם האחראים לטיפול בגופות, ומעדכן שקיימים שני בתי קברות "לחללי אויב". הצבא מוסר שחלק מהמידע המבוקש נמצא בידי משרד הביטחון, ארכיון צה"ל והמרכז הלאומי לרפואה משפטית.
עדכונים
11.6.2017
בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע: המדינה חשפה חלק מהנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אך מסרבת בשלב זה לאפשר עיון במסמכי ועדת ארדיטי שדנה בנושא בשנת 1999
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב