שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא קבורת גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | עת"ם 36763-01-16 | 23.2.2016
סירוב הצבא להעביר לידי המוקד להגנת הפרט את ההוראה שעניינה "הטיפול בגופות מחבלים ומסתננים". הצבא מציין כי ההוראה "נמצאת בימים אלו בעבודת מטה לשם עדכונה", ומסרב להעביר אותה כיוון שהיא בסיווג סודי. הצבא מצרף לתשובתו "גרסה בלתי מסווגת אשר יש בה כדי לספק את המידע המבוקש על ידכם בכפוף למגבלות בטחון מידע". הצבא מוסיף כי נכון ליום 17.2.2016 לא מוחזקות גופות של פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה ברשותו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב