שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע: קבורת גופות של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל - נהלים ופרקטיקה
מסמכים אחרים | 20.8.2015
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא, לפי חוק חופש המידע, למסור לו את כלל הנהלים, הפקודות ודפוסי הפעולה הקשורים לטיפול בגופות של מבצעי פיגועים, לרבות מידע על יישום המלצות ועדת ארדיטי שדנה בנושא זה. בנוסף מבקש המוקד לקבל מידע על מספר הגופות המוחזקות כיום בידי ישראל, על אתרי הקבורה שבהם נטמנו, ועל הקמת המאגר הגנטי שנועד להקל על החזרת הגופות למשפחות ואשר על הקמתו התחייבה המדינה בפני בג"ץ.
עדכונים
11.6.2017
בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע: המדינה חשפה חלק מהנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אך מסרבת בשלב זה לאפשר עיון במסמכי ועדת ארדיטי שדנה בנושא בשנת 1999
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב