שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קפ"ק "מרחב התפר" 2017
מסמכים אחרים | 13.6.2017
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יבחן מחדש את הנוסח החדש של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". המוקד טוען כי הקפ"ק החדש ממשיך את מגמת צמצום זכויותיהם של פלסטינים לעבוד ולנוע בשטח "מרחב התפר" ולעבד את הקרקעות החקלאיות שבבעלותם. המוקד מוסיף כי הצבא ייסד מנגנון ביורוקרטי סבוך שלכאורה נועד להסדיר את הגישה לאדמות, ואילו בפועל מקשה המנגנון על התושבים הפלסטינים לממש את זכויותיהם ומונע את גישתם לאדמותיהם. כמו כן טוען המוקד כי הצבא נוקט סחבת בטיפול בבקשות התושבים להיתרים חקלאיים ואחרים וגורם נזק בלתי הפיך למנהגים ולמרקם החיים שהתקיימו באיזור במשך דורות.
עדכונים
14.6.2017
המוקד למינהל האזרחי: יש לבחון מחדש את הוראותיו של קפ"ק "מרחב התפר" ולערוך שינויים בהתאם לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית
18.7.2017
הצבא למוקד להגנת הפרט: טענותיכם לגבי "קפ"ק מרחב התפר" החדש "קטנוניות" ו"ממוחזרות"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב