שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
משרד הפנים, מינהל התכנון – תמ"א 14 ב', תכנית מתאר ארצית לאתרי כרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה: הערכת פוטנציאל חומרי הגלם הקיים, דוח שלבים א'1-א'4 בתכנית העבודה
מסמכים אחרים | 1.1.2009
לא צוינה שנת הפרסום
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב