שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לעיון בפקודות, נהלים והוראות בנושא טיפול בגופות מחבלים
מסמכים אחרים | 11.6.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט ממערכת הביטחון לעיין בפקודות, נהלים והוראות בנושא טיפול בגופות מבצעי פיגועים. המוקד מבקש לקבל לידיו את המסמכים ששימשו את ועדת החקירה בנושא גופות מחבלים בראשות תא"ל דני ארדיטי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב