שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 36763-01-16 - המוקד להגנת הפרט נ' דובר צה"ל עתירה לפי חוק חופש המידע
כתבי בי דין | 36763-01-16 | 19.1.2016
עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל את המסמכים ששימשו את ועדת החקירה בנושא גופות מחבלים בראשות תא"ל דני ארדיטי ופרטים על המלצותיה ויישומן. בפרט מבקש המוקד מהצבא למסור לו את כל הפקודות והנהלים הקיימים היום הנוגעים לטיפול בגופות פלסטינים, ופרטים על מספרן, דרך קבלת ההחלטה לקבור גופת פלסטיני שלא בבית קברות באחריות הצבא ולא באחריות הרבנות הצבאית, והתאריך שבו הועברו גופות של פלסטינים לטיפולם של גורמים מחוץ לצבא.
עדכונים
11.6.2017
בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע: המדינה חשפה חלק מהנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אך מסרבת בשלב זה לאפשר עיון במסמכי ועדת ארדיטי שדנה בנושא בשנת 1999
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב