שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות הודעה ובקשה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 26445-08-16 | 4.5.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשה שהגיש המוקד מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. המדינה מבקשת מבית המשפט ארכה של 45 יום להעברת המידע כהתחייבותה, שכן החומר שהמוקד ביקש הגיע לידיה רק עתה, וכיוון שרובו סודי יש להעבירו תחילה לגורמים הרלוונטיים "על מנת לקבל אישור להעברת המידע, כולו, חלקו השחרתו וכיוצא באלה".
עדכונים
17.5.2017
נשרים חגים במעגלים: המדינה מסרבת למסור למשפחות פלסטיניות מידע אודות הטיפול בגופות בניהן; בעקבות עתירה לבג"ץ הצהירה כי תעביר את המידע, אך חזרה בה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב