שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 – פרוטוקול מליאת הכנסת מיום 12.6.2017
מסמכים אחרים | 12.6.2017
החלטת הכנסת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה ה-14. החוק הוארך עד ליום 30.6.2018 ברוב של 57 תומכים מול 16 מתנגדים.
עדכונים
13.6.2017
האמנם "הוראת שעה"? הכנסת אישרה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל זו השנה הארבע-עשרה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב