שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות תגובה מטעם העותרים להודעה ובקשה מטעם המשיבים מיום 4.5.2017
כתבי בי דין | 26445-08-16 | 16.5.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירתו להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשתו מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. המוקד מוחה על התנהלות המדינה, השבה ומבטיחה למסור מידע למשפחות על פי החוק אך נמנעת מלקיים את חובתה. המוקד מבקש כי בית המשפט יורה למדינה להגיש כתב תשובה מטעמה עד ליום 18.6.2017 אם לא יועבר המידע המבוקש בעתירה, ולשקול את עמדתה בנוגע למקום קבורתן של הגופות, שכן לאור הצהרתה בעבר כי הגופות כלל לא אותרו אין כל מניעה למסור מידע זה.
עדכונים
17.5.2017
נשרים חגים במעגלים: המדינה מסרבת למסור למשפחות פלסטיניות מידע אודות הטיפול בגופות בניהן; בעקבות עתירה לבג"ץ הצהירה כי תעביר את המידע, אך חזרה בה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב