שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות הודעה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 26445-08-16 | 22.1.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשה שהגיש המוקד מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. המדינה מעדכנת כי תאפשר מסירת מסמכים מהמכון לרפואה משפטית למעט ציון מקום הגופה, בשל התנגדות המשטרה לחשיפת מידע זה.
עדכונים
17.5.2017
נשרים חגים במעגלים: המדינה מסרבת למסור למשפחות פלסטיניות מידע אודות הטיפול בגופות בניהן; בעקבות עתירה לבג"ץ הצהירה כי תעביר את המידע, אך חזרה בה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב