שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) - הארכת תוקף קריאה לביטול החוק ולמצער להכנסת תיקונים והקלות אשר יצמצמו את הפגיעה מהחוק למינימום הנדרש
מסמכים אחרים | 6.6.2017
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי של הכנסת בעקבות הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל שוב בשנה, זו הפעם ה-14. המוקד חוזר על עמדתו לפיה החוק אינו חוקתי ודינו להתבטל. המוקד מוסיף כי כיוון שאין בכוונת המחוקקים לבטל את החוק, יש לכל הפחות לתקנו כך שמעתה ואילך לא יחול על שתי קבוצות פגיעות באוכלוסייה: ילדים של תושבי ישראל ואזרחיה ובני זוג מבוגרים מהשטחים הנשואים לבני זוג ישראלים.
עדכונים
7.6.2017
המוקד לכנסת: אין להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
15.6.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל הוארך שוב, אוטומטית, ללא שינויים או מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית; יש צורך בדיון בהשלכות הרוחב של החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב