שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 29.5.2017
מסמכים אחרים | 29.5.2017
המלצת הוועדה המשותפת לוועדת חוץ וביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת להאריך שוב את תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בשנה. הוועדה המליצה על הארכת תוקף החוק זו הפעם ה-14, ביקשה ממשרדי הממשלה נתונים נוספים ומפורטים על הקשר בין מבקשי איחוד משפחות לבין טרור, והודיעה כי תקיים דיון מעקב בעוד מספר חודשים.
עדכונים
7.6.2017
המוקד לכנסת: אין להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
15.6.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל הוארך שוב, אוטומטית, ללא שינויים או מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית; יש צורך בדיון בהשלכות הרוחב של החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב