שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4219/17 - גאדאללה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | בג"ץ 6209/16 | 22.5.2017
עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של צעיר פלסטיני שהגיע לחקירה במת"ק בשומרון ולמרות שנאמר לאביו כי הוא צפוי להשתחרר תוך יומיים חלף כשבוע ומקום מעצרו לא נמסר למשפחה. המוקד טוען כי קבלת הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד הן של העצור והן של בני משפחתו, כחלק מזכות היסוד לכבוד האדם, ובה תלוי מימושן של זכויות אחרות של העצור – לייצוג משפטי, להתערבות בעניין תנאי מעצרו וכד'. המוקד מזכיר כי זכות יסוד זו מצאה ביטוי הן בצו בדבר הוראות ביטחון, הן בפסיקת ביהמ"ש והן בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
עדכונים
23.5.2017
עקבותיו של עצור פלסטיני נעלמו: חרף הדחיפות קבע השופט הנדל, כי המדינה תגיש תגובתה לעתירת הביאס קורפוס בתוך 10 ימים(!)
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב