שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פרוטוקול
מסמכים אחרים | 3764/16 | 9.5.2017
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט בדבר מנגנון למניעת אי-עמידה בזמנים המאלצת פונים לעתור לבית המשפט כדי לקבל סעד. במהלך הדיון הציגה המדינה מנגנון ביקורת שאמור למנוע תקלות בהקשר זה, אך המוקד הצביע על כך שזהו למעשה מנגנון ישן, משנת 2008. בין השאר ביקש המוקד כי המדינה תציע פתרון מערכתי לטיפול בבקשות דחופות, תגביר את זמינות המת"קים ותעלה את תדירות בדיקת המניעות הביטחוניות, העומדת כיום על פעם בשנתיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב