שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מברק סמנכ"ל משרד החוץ יוסף תקוע אל נציגויות ישראל בעולם, 26 ביוני 1967
מסמכים אחרים | 26.6.1967
באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב