שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתכם על פי חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 בעניין אישורי מעבר דרך נתב"ג שניתנו לפלסטינים תושבי רצ"ע בפילוח לפי שנה וסוגי היתרים
מסמכים אחרים | 4.5.2017
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין אישורי מעבר דרך נמל התעופה בן גוריון שניתנו לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מהנתונים עולה כי בשנים 2009–2016 אישרה ישראל את הנסיעה דרך נתב"ג לעשרות אלפי פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה. זאת ועוד: על פי נתוני הצבא, מספרם של הפלסטינים שיוצאים ונכנסים בשערי נתב"ג נמצא במגמת עלייה בשנתיים האחרונות, ובשנת 2016 לבדה הותר מעברם של יותר מ-5,000 איש ואישה.
עדכונים
7.5.2017
המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב