שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: חידוש היתר שהייה ברצועת עזה – משפחה חצויה גב' והבה, ת"ז
מסמכים אחרים | 22.3.2016
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבוע בדחיפות מועד לחידוש היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. האישה נשואה משנת 1980 לפלסטיני תושב הרצועה, ומתגוררת בעזה מאז שנת 2004. במסגרת נוהל "משפחות חצויות" מקבלת האישה היתרי שהייה ברצועה אותם עליה לחדש אחת לחצי שנה. במרץ 2016 סורבה בקשתה של האישה לחידוש היתר השהייה ברצועה, ועל כן מבקש המוקד לקבוע בדחיפות מועד לחידוש ההיתר.
עדכונים
19.7.2016
אליה וקוץ בה: הצבא נעתר לבקשתה של תושבת ישראל להמשיך ולהתגורר עם בעלה וילדיה ברצועת עזה אולם אם תבקר את משפחתה בישראל, לא יוּתר לה לשוב לרצועה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב