שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב ובקשה למחיקת העתירה
כתבי בי דין | עת"ם 17509-03-17 | 19.4.2017
תגובת המדינה לבית המשפט בעתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מודיעה לבית המשפט כי "לפנים משורת הדין הצליבו את המידע המשפחתי הקיים בנוגע לעותרת ובעלה" וכי נמצא כי האישה היא אכן אמו של האסיר. המדינה מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר כפי שדורש המוקד ומציינת כי "כעת, באפשרות העותרת להגיש בקשה בנוהל הרגיל". המדינה מבקשת כי בית המשפט יורה למחוק את העתירה.
עדכונים
1.5.2017
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב