שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עת"מ 17509-03-17 _____ סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
מסמכים אחרים | עת"ם 17509-03-17 | 9.4.2017
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מעדכנת כי לאחר בירור במרשם האוכלוסין הפלסטיני אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב