שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עת"ם 17509-03-17 | 8.3.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להנפיק היתר כניסה לישראל לתושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. המוקד מציין כי הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בינה לבין הקטין, אף שהציגה מסמכים המאשרים כי היא אמו. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכותם של האם ובנה לחיי משפחה, פוגעת בעקרון טובת הילד, ומפירה את הדין הבינלאומי ואת כללי המינהל התקין.
עדכונים
1.5.2017
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב