שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הסדרת ביקור בכלא לגב' ___ סרור, ת"ז ____ לביקור בנה הקטין, האסיר ____ סרור, ת"ז _____
מסמכים אחרים | 6.2.2017
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה באמתלה של "אי אימות הקשר המשפחתי". המוקד מדגיש כי הערמת קשיים בירוקרטיים שלא לצורך גורמת לעוגמת נפש רבה לאם ולבנה ופוגעת בזכותם לחיי משפחה. המוקד מצרף לפנייתו מסמכים המוכיחים את הקרבה המשפחתית, לרבות אישור ממשרד הפנים הפלסטיני.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב